МОРСКИ КОРЕНИ е инициатива на художника Иван Льочев.

Тя се основава на кръгово разбиране за природата, взаимната свързаност и обществения прогрес.

Вдъхновен от най-ранните си спомени за едно по-диво българско Черноморие, чрез МОРСКИ КОРЕНИ Иван се стреми да образова и овластява чрез достъпно ангажиране с изкуство и екология със специален фокус върху Балканите.

Художници, писатели, музиканти, учени, училища и публиката си сътрудничат в инициативата.

Този уебсайт представя и селекция от картини на Иван Льочев, чиято проницателна визия за природата осигурява постоянна мотивация за МОРСКИ КОРЕНИ.

Посетете и сайта на Международния проект за съвместно рисуване (ICDP) на Иван.

Контакт: info /at/ searoots.eu